Nyírségvíz Zrt.

 

A KARÁDI 2008. júniusának közepén bevezette az karaDox SP szoftverrendszer Team, Adatbank és Környezetirányítási modulját a Nyírségvíz Zrt.-nél

 

Az implementáció menete:

1. Specifikációkészítés

Az karaDox SP szoftverrendszer implementációjának első lépéseként részletes specifikáció készült, amely a paraméterezés és fejlesztés megkezdéséhez és kivitelezéséhez szükséges részletes és hiánytalan információkat tartalmazta. A KARÁDI a részletes specifikációt a Nyírségvíz Zrt. szakértőivel – kiemelten a Funkcionális Felelős közreműködésével – történő folyamatos konzultáció mellett készítette.

 

2. Részletes ütemtervkészítés

A Specifikáció alapján a KARÁDI részletes ütemtervet készített, melyben az elvégzendő feladatok, a hozzájuk tartozó felelősök és határidők szerepeltek.

 

3. Rendszerparaméterezés és fejlesztés

A Specifikáció alapján a szükséges fejlesztéseket és beállításokat végezte el a KARÁDI.

 

4. Telepítés tesztelésre

A KARÁDI a teszt Architektúrára telepített a Nyírségvíz Zrt. részére. A tesztelésre történő Telepítés helye a KARÁDI Informatikai Központja volt. Ezt követően került sor a Teszt Rendszer beállítására, paraméterezésére, beüzemelésére a Nyírségvíz Zrt. igényei alapján, a KARÁDI Informatikai Központjában.

 

5. Megrendelői Teszt

A teszt adatbázis létrehozását követően a Nyírségvíz Zrt. elkezdte a funkcionális tesztet, mely során meggyőződött a Teszt Rendszer a Specifikációnak megfelelő hiba- és hiánymentességéről.

 

6. Az Éles Rendszer telepítése

A Tesztelés lezárását követően a KARÁDI az éles Architektúrára telepítette az Éles Rendszert. A telepítés után a KARÁDI paraméterezte és beüzemelte az Éles Rendszert.

 

7. Adatfeltöltés

A paraméterezett, interfészekkel összekötött és beüzemelt Éles Rendszerbe a KARÁDI betöltötte a törzsadatokat és valós adatbázist hozott létre.

 

8. Átadás-átvétel Üzemi Használatra

Az adatfeltöltést követően a Felek átadás-átvételi eljárást tartottak. A teljesítés igazolása illetve a Rendszer átadás-átvétele a Nyírségvíz Zrt. részéről elfogadott és hitelesített Modul, illetve Rendszer átadás-átvételi jegyzőkönyvek aláírásával történt meg.

 

9. Oktatás

A KARÁDI a Rendszerre vonatkozóan, az ütemtervnek megfelelően, a Dokumentáció alapulvételével felhasználói oktatást végezett.

 

A bevezetésre került modulok funkcionális leírása:

 

Team modul:

Egy-egy nagyobb cél elérésére a cégen belül úgynevezett team-ek alakulnak, ennek megalakulásakor egy team indító jegyzőkönyv keletkezik melyben rögzítve van:

- célja, megnevezése

- tagjai

- indikátorai az elérendő eredménynek (minőségcél eltérési adat jellegűek)

- megvalósítási terv, mely tartalmazza az ütemezéseket, mérföldköveket, annak eléréséhez szükséges nagyobb lépéseket, rész-
  és véghatáridőket

- tervezet költség

 

A team munkája egy team számára létrehozott közös felületen történne, ahol a fenti adatok megfelelő bontásban elérhetők (Határidők, mérföldkövek, Feladatok). Egy-egy team ülésről jegyzőkönyv keletkezik, ennek adatai is, valamint az erőforrás-felhasználások (ki, mely főbb feladaton, menyi időt töltött el) is itt kerülnek rögzítésre.

 

A team életciklusának a végén egy záró jegyzőkönyv keletkezik, mely összefoglaltan tartalmazza, hogy mely feladatok kerültek elvégzésre, és milyen új feladatok generálódtak a team munkájának eredményeképpen.

 

Adatbank modul:

Célja a minőségcél modulnál felhasznált mérőszámadatok egységes nézőpont szerinti felvitele, tárolása, riportozása.

 

A modul adatszerkezetének leíró adatai a Minőségcél modul mérőszám-sablon törzsadataiban lennének definiálva az adatok forrása lehet belső (ilyenkor valamely szervezeti egységhez köthető) vagy külső (valamely külső forrásból származó benchmarking adat).

 

Az adatok rögzítése egy egységes felületen történne, mely később fokozatosan kiváltásra kerülne a meglévő forrásrendszerekkel történő adatgyűjtő illesztési interfacekkel.

 

Az adatáramlás folyamata:

 

1. Az alapadatok bekerülnek az Adatbank relációs adatbázisába

2. Az alapadatok elő feldolgozásra kerülnek, hogy feladhatók legyenek az OLAP adatbázisba

3. Az adatok betöltődnek az OLAP adatbázisba

 

Az adatok további elemzése az OLAP adatbázisra épülő riportokon, vagy az OLAP adatbázist közvetlenül lekérdező Excel Pivot táblákon keresztül történik. Az OLAP adatbázisban a fajlagos adatok is kiszámolásra kerülnek, valamint minden mérőszám területileg, és időben már agregálva rendelkezésre állnak.

 

Környezetirányítási modul:

A modul célja a Nyírségvíz Zrt. technológiai folyamatai során keletkezett különféle hulladékok nyilvántartása, és a hatóságok felé küldendő adatszolgáltatások biztosítása. A modulban kezelve van a használt technológiák környezeti hatásainak felmérése, környezetterhelési szempontból való dokumentálása.

 

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok nyilvántartása

A nyilvántartáshoz kezelendő törzsadatok:

 

Hulladék:

- Megnevezése

- EWC kód

- Csomagolás módja

- Fizikai megjelenési forma

- Veszélyességi jellemzője

- Veszélyes reakciók

 

Kezelés módja:

- Megnevezése

- Kódja

 

Telephely:

- Neve

- Címe

- TEÁOR száma

 

Kezelendő forgalmi, bizonylati adatok:

Hulladék nyilvántartó lap. A ki- és beszállítások itt kerülnek nyilvántartásra:

- Melyik telephely

- Milyen hulladék

- Szállítás iránya (ki vagy be)

- Mikor

- Mennyiség

- „SZ” kísérőjegy száma (csak kiszállításnál)

- Átvevő adatai (csak kiszállításnál)

- Kezelés módja

- Göngyölített mennyiség (számolt adat, az éppen aktuális mennyiség)

 

Üzemnaplón felvett mennyiség. A GIR rendszerben a felvett anyagok kerülnek rögzítésre, ezután üzemnaplókban rögzítik az egyes telephelyek az általuk felvett mennyiségeket, ez adható át interface segítségével a megvalósítandó modulnak. Az interface megvalósításáig a modulban kell rögzíteni az üzemnaplókon felvett mennyiségeket. A tárolandó adatok:

- Melyik telephely

- Milyen hulladék

- Mikor

- Felvett mennyiség

 

Az anyagmérlegnek tartalmaznia kell a felvételezett anyag mennyiségét (ami interface segítségével kerül be), amelyből veszélyes hulladék keletkezik. Az előző hónapról áthozott veszélyes hulladék mennyiséget a tárolt mennyiséget (adott hónapban keletkezett, és a múlt havi göngyölített) és a kiszállított hulladék adatait.

 

Technológiák környezeti hatásai

A nyilvántartásban kezelendő adatok:

Pontforrások:

- Megnevezése

- Leírása

- Melyik telephelyen található

 

Technológiák:

- Megnevezése

- Tervadatai:

- Év

- Bemenő anyaglista

- Keletkező anyaglista

- Hatást okozó tényezők felsorolása kockázati tényezők megjelölésével.

A cookie-k segítenek szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába.