Gyártástechnológiai dokumentumkezelő

 

 

karaDox

 

 

A KARÁDI által SharePoint Foundation 2013 keretekben kialakított gyártástechnológiai dokumentumkezelő rendszer a gyártási folyamatban részt vevő gépek és az azokhoz tartozó hatályos technológiák nyilvántartására, valamint a rendszer által generált, adott felhasználóra vonatkozó munkafolyamatok kezelésre szolgál.

 

Felhasználói felület

A rendszer webes felületen érhető el, a SharePoint fő webhelynek egy alwebhelyeként. Ez a felépítés lehetővé teszi, hogy a jövőben esetlegesen további területekre bevezetésre kerülő modulok logikailag beépíthetők legyenek a meglévő struktúrába.

 

Felső hivatkozáspult

Minden lap tetején megjelennek az adott lapra/listára vonatkozó főbb adatok (a lap vagy lista elnevezése), valamint innen elérhető a fő SharePoint webhely (Kezdőlap) és a Technológia webhely kezdőlapja (Technológiák). Jobb oldalon felül látható az éppen bejelentkezett felhasználó neve, valamint minden további beállítást tartalmazó Beállítások navigációs elem.

 

karaDox™ Gyártástechnológiai dokumentumkezelő - 1. ábra: felső hivatkozáspult

1. ábra: felső hivatkozáspult

 

Navigációs panel

Minden lapon bal oldalon érhetőek el a fontosabb listák egy-egy hivatkozáson keresztül. Ez a navigációs rész logikailag az alábbi csoportokra van bontva:

 • Technológiák - kezdőlap
 • Technológiák - a technológiák listára mutat
 • Törzsadatok – hivatkozások a főbb törzs jellegű adatokra
 • Technológia paraméterek - hivatkozások a technológiákhoz kapcsolódó paraméterlistákra
 • Adatkarbantartás – hivatkozások a modul testre szabását lehetővé tevő listákra

 

 

 

Kezdőlap

A SharePoint alapokon fejlesztett rendszer kezdőlapján kerültek kialakításra azok a kijelzők, melyek segítségével elérhetők a Gépek, az azokhoz tartozó Hatályos technológiák, valamint a rendszer által generált, az éppen bejelentkezett felhasználóra vonatkozó még nyitott munkafolyamat feladatai (Nyitott feladataim).

 

karaDox™ Gyártástechnológiai dokumentumkezelő - 2. ábra: kezdőlap

2. ábra: kezdőlap

 

 

Műveletek listákon, listaelemeken

A SharePoint keretek között kialakított gyártástechnológiai dokumentumkezelő rendszerben az adatok listákba szervezve tárolódnak. A listák adatait nézeteken keresztül lehet elérni a felületen. Ezekben a nézetekben vannak definiálva, hogy milyen mezői jelenjenek meg a listának, milyen szűrési, rendezési feltételek mellett.

Egy adott nézetben a mező nevére kattintva helyben rendezhetjük, szűrhetjük is a megjelenítendő adatokat a SharePoint rendszerben:

 

karaDox™ Gyártástechnológiai dokumentumkezelő - 3. ábra: helyben szűrés, rendezés

3. ábra: helyben szűrés, rendezés

 

Bizonyos listákon gyorsszerkesztés üzemmód is elérhető. Ilyenkor űrlapok használata nélkül is szerkeszthetők az adatok, hasonlóan az excel vagy access táblázatokhoz.

 

 

karaDox™ Gyártástechnológiai dokumentumkezelő - 4. ábra: gyorsszerkesztés

 

karaDox™ Gyártástechnológiai dokumentumkezelő - 4. ábra: gyorsszerkesztés

4. ábra: gyorsszerkesztés

 

Technológiai utasítás logikai felépítése

 

Technológiai utasítás fejrész

Ez az a logikai egység, mely egyértelműen meghatározza az utasítást. Ide tartozik az utasítás egyedi azonosítója, elnevezése, illetve az, hogy mely gépre, termékre vonatkozik, valamint a gyártáskor felhasznált anyag. Az utasítás fejrésze tehát egyértelműen azonosítható a Gépkód;Termékkód; Anyagkód hármassal.

 

Technológiai utasítás paraméter halmazai

A fejrészhez logikai csoportokra bontva meghatározhatók, hogy milyen paraméterek kapcsolódnak hozzájuk.

 • Gép paraméterek – függ a gépkódtól, az anyagkódtól és a termékkód konstrukciójától
 • Konstrukció paraméterek - csak a termékkód konstrukciójától függ
 • Hossz - a termékkódtól és a gépkódtól függ
 • Szignálás – kizárólag csak a termékkód szignáláskód részétől függ
 • Termékfelépülés - csak a termékkódtól függ; tartalmazza a felépülés leírását beépülő anyag kódokkal és azok mennyiségével együtt
 • Szín – a gép paramétereitől és a termékkódtól függ explicit módon
 • Felcsévélő - a gép paramétereitől és a termékkódtól függ explicit módon

 

Listák, tárak

Minden a SharePoint alapú gyártástechnológia dokumentumkezelő rendszerben rögzített adat tárolása listákban történik. Ezek a listák definiálják, hogy milyen paramétereket lehet rögzíteni, azoknak milyenek a típusai, milyen beviteli korlátozások vannak rájuk érvényben.

A tárolt paraméterek tartalomtípusokba csoportosíthatók, ezáltal a nem teljesen egyforma paraméterhalmazú adatok egységes tárolására valósítható meg.

A listákon verzionált módon minden módosítás nyomon követhető.

A listáknál felhasználásuk alapján megkülönböztethetőek a törzsadatok, a technológia paraméterek és a technológiát leíró forgalmi adatokat tároló listák.

Törzsadat listák

 • Gépek - a gépekkel kapcsolatos adatok – megnevezés, gépkód, géptípus, kapcsolódó riport (technológiai utasítás előállítására szolgáló riportdefiníciós állomány) tárolására szolgál
 • Anyagok -a technológiákon kiválasztható anyagokat tartalmazza
 • Géptípusok - a gépek lehetséges típusait tárolja, valamint a típus megnevezése mellett a technológiai és a gépparaméter tartalomtípusának beállítására nyújt lehetőséget

 

Technológiai paraméter listák

Ezek a listák azoknak a paraméteradatoknak a SharePoint alapú tárolására szolgálnak, melyek nem kapcsolódnak egy konkrét technológiához.  Technológia összeállításakor ebből a listából van lehetőség a konkrét értékkészlet kiválasztására.

Minden listánál meg van határozva az egyediséget biztosító oszlopok halmaza oly módon, hogy az Egyedi azonosító nevű mező alapértékénél fel vannak sorolva az egyediséget biztosító mezők belső elnevezései. Ez az egyetlen olyan beállítás, amit nem webhely tartalomtípus szintjén kell beállítani, hanem az adott paraméter listán, a Listabeállítások szalagmenü résznél, az Egyedi azonosító mező beállításainál.

 

karaDox™ Gyártástechnológiai dokumentumkezelő - 5. ábra: egyedi azonosító beállítása

5. ábra: egyedi azonosító beállítása

 

Az itt megadott szöveget értelmezi a rendszer és képzi a paraméter egyedi azonosítóját.

 

Technológia-leíró listák

Ezek a listák tartalmazzák egy-egy technológia minden nyilvántartott adatát a gyártástechnológiai dokumentumkezelő rendszer SharePointos felületén. Ezek a listák nem verzionáltak, mivel a tervezett működtetés esetén hatályos technológiát nem lehet módosítani (kivéve, ha visszavonás történik), csak másolni.

 • Technológiák /fej lista/ - tartalmazza a technológia kulcsadatait (termék-, gép-, anyagkód), a technológiai paraméterek kiválasztására szolgáló speciális oszlopokat, melyek egy-egy, a kulcsmezőben megadott értékeknek megfelelő paraméterkészlet kiválasztására nyújtanak lehetőséget, valamint további, kiegészítő oszlopokat (megnevezés, egyedi azonosító, kiadás, státusz, készítő, jóváhagyó stb.)
 • Technológia-kiegészítő listák – ebben a listában az adott technológiához kiválasztott paraméterlisták tárolása történik a SharePoint felületen, oly módon, hogy amennyiben egy-egy paraméter listából a technológiához kiválasztásra kerül a megfelelő paramétert, akkor ezekbe a listákba átmásolódnak a konkrét értékei a paraméterlistából. Ez biztosítja, hogy a paraméterlista módosítása ne érintse a hatályban lévő technológia-leírást. A listáknak megfelel egy az egyben egy paraméter lista, kiegészülve a technológia azonosítóval, a paraméterlista azonosítóval és a paraméterlista verziószámmal.

 

Támogatott funkciók, folyamatok

Új technológia rögzítése

A SharePoint keretrendszerben fejlesztett gyártástechnológiai dokumentumkezelő rendszerben új technológia rögzítésére a Technológiák /fej/ listában új elem felvitelével van lehetőség, ahol meg kell adni a technológia kulcs adatait, megnevezését.

 

karaDox™ Gyártástechnológiai dokumentumkezelő - 6. ábra: új technológia rögzítése

6. ábra: új technológia rögzítése

 

Ezek megadása után van lehetőség kiválasztani egy-egy értéket a technológiaparaméter listákból, vagy esetlegesen újat rögzíteni. Ezeket kiválasztva a SharePoint alapú rendszer átmásolja ezek értékeit a technológia-kiegészítő listákba, és az újonnan létrehozott technológia adatlapját megnyitva már az átvett paraméterek láthatóak.

 

karaDox™ Gyártástechnológiai dokumentumkezelő - 7. ábra: új technológia adatlap

7. ábra: új technológia - adatlap

 

Technológia jóváhagyatása

A folyamatot a technológia készítője indítja el a Jóváhagyók csoport tagjai közül kiválasztható jóváhagyó személy felé a SharePoint rendszer webes felületén.

A folyamat főbb lépései:

 • A munkafolyamat indítása után az aktuális technológiánál beállítódik a Státusz oszlop Jóváhagyás alatt értékre.
 • A technológiánál meghatározott Jóváhagyó személynek kiosztásra kerül egy Technológia jóváhagyás nevű munkafolyamat feladat.
 • A jóváhagyó személy e feladatát megnyitva a Döntés mezőnél kiválaszthatja, hogy Jóváhagyva vagy Visszaküldve valamint a Megjegyzés mezőbe rögzítheti, hogy milyen indokok miatt hozta meg az adott döntését. Ezután a Feladat végrehajtása gomb segítségével lezárhatja ezt a feladatát.
 • Ha a jóváhagyó döntése Jóváhagyva, akkor:
  • ha volt ugyanezen technológiaazonosítóval már egy korábbi kiadás, akkor ezen a technológián:
   • beállítódik a Státusz oszlop Visszavont értékre, valamint a Visszavonás dátuma az aktuális dátumra,
   • a file rendszerben a technológiai utasításokat tartalmazó mappában (mely rendszerparaméterként konfigurálható) az adott géphez tartozó almappában (pl.: \5201) a rendszer megkeresi a technológiai utasítás azonosítójához tartozó pdf állományt (a pdf állomány neve az adott technológiai utasítás azonosítója), és az áthelyezi az ott található Archive mappába.
  • az aktuális technológiánál beállítódik a Státusz oszlop Hatályosra, valamint a kiadás dátuma az aktuális dátumra.
  • Legenerálódik a technológiai utasítás nyomtatási képe pdf formátumban (a pdf állomány neve az adott technológiai utasítás azonosítója), és ez elhelyezésre kerül az technológiai utasításokat tartalmazó mappában, az adott géphez tartozó almappában (pl.: \5201).
 • Ha a jóváhagyó döntése Visszaküldve, akkor az aktuális technológiánál beállítódik a Státusz oszlop Terv értékre.
 • Ezt követően a technológiát Készítő személy kap egy e-mailértesítést arról, hogy az adott technológiát a jóváhagyó véleményezte, és, hogy mi lett a döntése.

A visszaküldés esetén a szükséges módosításokat elvégezheti a készítő személy, és újra elindíthatja a technológia jóváhagyását.

 

Hatályos technológia módosítása

Hatályban lévő technológiák módosítását a SharePoint alapú rendszer úgy támogatja, hogy egy Másolás funkcióval annak minden adatát lemásolja, melynek eredményeképpen létrejön egy új, már módosítható technológia, mely az eredetivel mindenben megegyezik, kivéve, hogy:

 • a Kiadás száma eggyel nő,
 • a Státusz értéke Terv lesz,
 • a Kiadás dátuma és a Visszavonás dátuma törlődik és
 • a Készítő az aktuális felhasználó lesz.

 

Technológiaparaméterek módosítása

Amennyiben a felhasználó olyan paramétereket kíván módosítani a SharePoint alapú gyártástechnológiai dokumentumkezelő rendszerben, mely több technológiát is érint, akkor ezt nem a konkrét technológia módosításán keresztül célszerű megtenni, hanem a technológiaparaméterek lista értékeinek módosításával. Egy ilyen lista valamely elemének adatlapját megtekintve az adott paraméterelemhez kapcsolódó technológiák listája is látható.

 

karaDox™ Gyártástechnológiai dokumentumkezelő - 8. ábra: technológiai paraméterek – kapcsolódó paraméterek lista

8. ábra: technológiai paraméterek - kapcsolódó paraméterek lista

 

Egy paraméterérték módosítása után, a Módosítások érvényesítése funkció segítségével minden, nem visszavont legutolsó kiadású technológián érvényesíthetőek e változások az alábbiak szerint:

 • Az érintett érvényben lévő technológiákból a rendszer készít egy másolatot az előző fejezetben ismertetett módon.
 • A másolatokon, és az eredetileg már eleve Terv státuszú technológiákon, már a módosított paraméter értékek találhatóak meg, valamint a Módosítások jegyzéke mezőbe bekerül a módosításra utaló új sor (ki mikor, milyen paraméteren módosított).
   

 

Technológia érvénytelenítése

A SharePoint alapú rendszer által támogatott munkafolyamat indításakor egy Indoklást adható meg, hogy mi miatt történt az érvénytelenítés. A folyamat főbb lépései:

 • Az Indoklásban megadott szövegrészt a rendszer elhelyezi a Módosítások jegyzéke mezőben.
 • A munkafolyamat indítása után az adott technológián a Státusz oszlop Visszavont értékre módosul, valamint a Visszavonás dátuma az aktuális dátumra.
 • A file rendszerben a technológiai utasításokat tartalmazó mappában az adott géphez tartozó almappában (pl.: \5201) megkeresi a rendszer a technológiai utasítás azonosítójához tartozó pdf állományt (a pdf állomány neve az adott technológiai utasítás azonosítója), és az áthelyezi az ott található Archive mappába.
 • Ezt követően a technológiát Készítő személy, ha nem egyezik meg az érvénytelenítési munkafolyamatot elindító személlyel, kap egy e-mailértesítést arról, hogy az adott technológia érvénytelenítve lett.

 

Szerepkörök, jogosultságok

A SharePoint keretrendszerben fejlesztett gyártástechnológia dokumentumkezelőben - egyebek mellett - az alábbi jogosultsági csoportok állíthatók be:

 • Rendszergazdák - teljes hozzáférésű felhasználók, akár a rendszer megjelenítési felületét is tudják módosítani.
 • Technológusok - minden adat módosítására jogosultak az alábbi korlátozások mellett:
  • hatályos technológiát nem tudnak módosítani, törölni,
  • technológia státuszát, kiadás számát, kiadás és visszavonás dátumát csak közvetett módon tudják módosítani (a megfelelő funkciók elindításával, jóváhagyott módon).
 • Jóváhagyók – ebben a csoportban lévő személyek közül lehet a Technológiák fej listában a Jóváhagyó személyét kiválasztani.
 • Betekintők - csak az adatok megtekintésére jogosultak.

 

Jelentések, adatexportálások

A SharePoint alapú rendszerből kinyerhető adatok MS SQL Server Reporting Service jelentéskészítő eszközzel készülnek. Ezen jelentések a jelentésdefiníciók tárolására szolgáló speciális dokumentumtárban helyezkednek el, ahonnét lehetőség van többféle formátumban (excel, word, pdf stb.) történő nyomtatásra is.

Kapcsolat

Gyuró Sándor
Telefon: 30/475-6026
E-mail: gyuro.sandor@karadi.hu

Alapfeladatok a SharePoint alkalmazásban

 

Töltse le a tanulmányt, melyben átfogó képet kap a SharePoint alkalmazás összetevőiről, a listákkal, tárakkal, kijelzőkkel és nézetekkel kapcsolatos műveletvégzési lehetőségekről.

karaDox™

 

Töltse le a tanulmányt, mely teljes körű tájékoztatást nyújt a SharePoint keretrendszerben eddig megvalósított elektronikus dokumentumkezelési és munkafolyamat-irányítási rendszereinkről.

A vállalati irat- és dokumentumkezelés kihívásai

 

Töltse le tanulmányunkat az irat- és dokumentumkezelő rendszerekről, melyben a funkciók és az előnyök részletezése mellett választ kaphat arra is, mire érdemes odafigyelni egy konkrét rendszer kiválasztásakor.

A cookie-k segítenek szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába.