Audit

 

 

karaDox

 

 

A KARÁDI által SharePoint alapokon fejlesztett audit modulban lehetőség van az auditok tervezésének, megszervezésének és lefolytatásának elektronikus kezelésére, valamint az auditok során feltárt eltérések és nem megfelelősségek által generált intézkedések nyomon követésére és az eredmények riportok formájában történő megjelenítésére.

 

Belépés a rendszerbe

A rendszer egy web böngészőben futtatott alkalmazás. A böngésző elindítását követően az audit modul elérési útvonalának megadása után a böngészőben megjelenik a SharePoint keretrendszerben fejlesztett audit modul kezdőlapja.

 

karaDox™ Audit - 1. ábra: kezdőlap

1. ábra: kezdőlap

 

A kezdőlapon találhatóak a felhasználók számára a rendszerrel kapcsolatos legfontosabb adatok, melyek a következők:

 1. a felhasználó audittal kapcsolatos feladatai és az
 2. az auditok listája.

 

Audit karbantartása

Audit rögzítése tervként

Az auditrögzítés megkezdése az Audit menüpont segítségével lehetséges. Az ezt követően megjelenő képernyőn az Új menüpont megnyomásával vihető fel az új audit az így megjelenő űrlap értelemszerű kitöltésével.

 

karaDox™ Audit - 2. ábra: audit rögzítése

2. ábra: audit rögzítése

 

Az OK gombbal történő rögzítés után létrejön az audit Terv állapotban.

Az audithoz rögzíteni kell a Vizsgált területeket, a További válaszadókat, a Folyamatokat illetve a Kérdéseket. Ezek az audit megtekintésén keresztül érhetőek el, és a következőképp tehetőek meg.

A SharePoint rendszer felületén lévő audit listán a megfelelő soron az Azonosítóra vagy az azonosító mezőn található nyílra kattintva a 3. ábrán látható menüből az Elem megnyitása menüpontot kell választani.

 

karaDox™ Audit - 3. ábra: audit megtekintése

3. ábra: audit megtekintése

 

Ezután a következő képernyő jelenik meg.

 

karaDox™ Audit - 4. ábra: audit - megtekintő képernyő

4. ábra: audit - megtekintő képernyő

 

Audit módosítása

Az audit listán a megfelelő soron az Azonosítóra vagy az azonosító mezőn található nyílra kattintva a 3. ábrán látható menüből az Elem szerkesztése, vagy az elem megtekintése képernyőn lévő Elem szerkesztése menüpontot választva kezdeményezhető az audit módosítása. Az ezt követően megjelenő képernyőn módosíthatóak az adatok és az OK gombbal menthetőek.

Audit törlése

Az audit listán a megfelelő soron az Azonosítóra vagy az azonosító mezőn található nyílra kattintva a 3. ábrán látható menüből az Elem törlése, vagy az elem megtekintése képernyőn lévő Elem törlése menüpontot választva indítható az audit törlésének a folyamata. Az így megjelenő képernyőn módosíthatóak az adatok és az OK gombbal jóváhagyható az audit törlése.

 

Vizsgált terület karbantartása

 

karaDox™ Audit - 5. ábra: audit megtekintési képernyő - vizsgált terület rögzítése

5. ábra: audit megtekintési képernyő - vizsgált terület rögzítése

 

A SharePoint keretrendszerben fejlesztett rendszerben az audit megtekintési képernyőjén a Területek karbantartása menü választását követően megjelenő felületen rögzíthető, módosítható, törölhető az audit által vizsgált terület.

 

karaDox™ Audit - 6. ábra: terület karbantartása

6. ábra: terület karbantartása

Vizsgált terület rögzítése

A képernyő közepén található Vizsgált területek részben ki kell tölteni az adatokat, majd menteni a Hozzáad gomb segítségével. Ezután alul a listában láthatóvá válik, az audithoz kapcsolódó területeknél. Ugyanígy vihető fel az összes területet.

Vizsgált terület módosítása

A képernyő alján található listában a módosítandó egység kiválasztásával, majd a vizsgált egység mellett található nyílra kattintva a 3. ábrán látható menüből az Elem szerkesztése menüpontot segítségével módosítható és az OK gombbal menthető a módosítás.

Vizsgált terület törlése

A fentiekben részletezett módosítási folyamatnak megfelelően kell eljárni azzal a különbséggel, hogy az Elem szerkesztése menüpont helyett az Elem törlése menüpontot kell választani.

 

További válaszadók karbantartása

Az 4. ábrán látható képernyő További válaszadók részében indítható ezek karbantartása. Az ezt követően megjelenő felületen kezdeményezhető a további válaszadók rögzítése, módosítása, törlése a SharePoint alapú audit modulban.

 

karaDox™ Audit - 7. ábra: további válaszadók karbantartása

7. ábra: további válaszadók karbantartása

 

További válaszadók rögzítése

A képernyő közepén található Válaszadók részben tölthetőek ki az adatok, majd a Hozzáad gombbal menthetőek. Ezt követően alul a listában láthatóvá válnak az audithoz kapcsolódó válaszadók. Ugyanígy vihető fel az összes válaszadó.

További válaszadók módosítása

A módosítandó válaszadó listából történő kiválasztását követően a név melletti nyílra kattintva a 3. ábrán látható menüből az Elem szerkesztése menüpont alkalmazásával módosítható, majd az OK gomb segítségével menthető a módosítás.

További válaszadók törlése

Hasonlóan történik, mint a válaszadók módosítása, azzal a különbséggel, hogy itt az Elem törlése menüpontot szükséges választani.

 

Folyamatok karbantartása

Az audit megtekintési képernyőjén (4. ábra) a Folyamatok karbantartása menü indítását követően végezhető el az audit által vizsgált folyamatok rögzítése, módosítása, törlése.

 

karaDox™ Audit - 8. ábra: folyamatok karbantartása

8. ábra: folyamatok karbantartása

 

Folyamatok rögzítése

A 8. ábra Folyamatok részében tölthetőek ki az adatok, majd a Hozzáad gombbal menthetőek. Ezután alul a listában láthatóvá válnak az auditunkhoz kapcsolódó folyamatok. Ugyanígy felvihető az összes folyamat.

Folyamatok módosítása

A képernyő alján található listából a módosítandó folyamat kiválasztását követően a válaszadó neve mellett található nyílra kattintva a 3. ábrán látható menüből az Elem szerkesztése menüpont segítségével végezhető el, majd az OK gombbal menthető el a folyamatok módosítása.

Folyamatok törlése

A törlendő egység kiválasztását követően a Jellege mellett található nyílra kattintva a 3. ábrán látható menüből az Elem törlése menüpont segítségével végezhető el a törlés, mely az OK gombbal véglegesíthető.

 

Auditterv jóváhagyatása

Miután megtörtént a területek, válaszadók folyamatok rögzítése a SharePoint keretrendszerben fejlesztett audit modulban, az Audit terv jóváhagyása következik.

A vezető auditor Tervjóváhagyatás-munkafolyamat kérelemmel fordul az elrendelőhöz.

Az audit megtekintési képernyőjén (4. ábra) a Munkafolyamatok menüt elindítva a következő képernyőn megjelenő Terv jóváhagytatás menü segítségével indítható el a munkafolyamat.

 

karaDox™ Audit - 9. ábra: tervjóváhagyás indítása

9. ábra: tervjóváhagyás indítása

 

Ezután megjelenik a Tervjóváhagyatás-munkafolyamat indító képernyője, ahol az indítás gombra kattintva elindul a jóváhagyatás SharePoint által támogatott munkafolyamata.

Az elrendelő kap egy munkafolyamat feladatot, ahol dönt annak jóváhagyásáról/elutasításáról. Ezután a Feladat végrehajtása gomb megnyomásával befejezi a feladatát.

 

karaDox™ Audit - 10. ábra: tervjóváhagyatás

10. ábra: tervjóváhagyatás

 

A Jóváhagyva bepipálásának függvényében Elrendelve (bepipálva) v. Terv (nem bepipálva) állapotba kerül az audit. Jóváhagyás esetén a vezető auditornak, a területvezetőnek, valamint az auditoroknak értesítést küld a rendszer az audit elrendeléséről.

 

Auditterv-határidőértesítés

Miután a SharePoint keretrendszerben fejlesztet audit modulban a terv jóváhagyásra került, és elrendelve lett a státusza, elindul a munkafolyamat automatikusan, és a tervezett időpont előtt egy hónappal értesítőt küld a vezető auditornak és az auditoroknak, hogy el kell kezdeni az időpont-egyeztetést.

 

Időpont-egyeztetés

Valamely auditor kezdeményezheti az időpont egyeztetését, miután az audit státusza Elrendelve lett. Ez a SharePoint felületen fejlesztett rendszerben az audit megtekintési képernyőjén (4. ábra) a Munkafolyamatok menü elindítását követően megjelenő képernyőn lévő Időpont-egyeztetés gomb megnyomásával kezdeményezhető.

Ekkor megjelenik az Időpont-egyeztetés jóváhagyatás munkafolyamat indító képernyője, ahol a javasolt időpont megadását követően az Indítás gombbal indítható a munkafolyamat. Ezt követően az audit státusza Időpont-egyeztetésre módosul.

A SharePoint alapú rendszer a javasolt időpont alapján létrehoz egy munkafolyamat feladatot a terület vezetőjének, aki vagy elfogadja, vagy javasolhat másik időpontot. (Javasolt új időpont beállításával, majd az Új időpont javaslat nyomógombbal elmentheti azt).

 

karaDox™ Audit - 11. ábra: időpont-egyeztetés

11. ábra: időpont-egyeztetés

 

Ha javasol másik időpontot, az időpont egyeztetést kezdeményező kap egy értesítést, és a feladat megnyitásával elfogadhatja azt, vagy javasolhat ő is új időpontot. Ha az időpont elfogadva, akkor a SharePoint felületen megjelenő auditon kitöltődik az Audit időpontja mező értéke, valamint újra Elrendelve állapotba kerül.

 

Kérdések

Kérdéslista generálása

Az audithoz a kapcsolódó folyamatoknál korábban definiált kérdéseket le is generáltathatja a SharePoint rendszerben kialakított audit modulban a felhasználó. Ez az audit megtekintési képernyőjén (4. ábra) a Munkafolyamatok menü elindítását követően megjelenő képernyő Kérdéslista generálása menüpontja segítéségével kezdeményezhető.

Ezt követően megjelenik az Kérdéslista-generálás munkafolyamat indító képernyője.

 

karaDox™ Audit - 12. ábra: kérdéslisa-generálás munkafolyamat indító képernyője

12. ábra: kérdéslista-generálás munkafolyamat indító képernyője

 

Ezen a felületen a felhasználó eldöntheti, hogy törli, illetve frissíti a korábbi auditkérdéseket vagy új kérdéseket generáltat, olyanokat, amelyek még nem szerepelnek a kérdések között és az adott folyamatokhoz tartoznak. Az auditkérdések generálása az Indítás gombra kattintva kezdeményezhető.

Az így generálódott auditkérdések az audit megtekintési képernyő (4. ábra) alján található Kérdések karbantartása menüpontban indítható el. Az ezt követően megjelenő képernyő alján találjuk a legenerált kérdéseket.

 

karaDox™ Audit - 13. ábra: kérdéslista karbantartása

13. ábra: kérdések karbantartása

 

Kérdések felvitele

A kérdések karbantartása képernyő jobb oldalának tetején vihetőek fel újabb kérdések, melyek a Hozzáad gombbal rögzíthetőek.

Kérdések módosítása, megválaszolása

A SharePoint felületen megjelenő képernyő alján található listában ki kell választani a módosítandó kérdést, majd a Sorszám mellett található nyílra kattintva a 3. ábrán látható menüből az Elem szerkesztése menüpontot választva módosíthatóak a kérdések, rögzíthetőek a válaszok, illetve eldönthetőek az eredmények, azaz, hogy rendben volt-e, eltérés mutatkozott-e, vagy nem megfelelőséget állapított meg a felhasználó.

Amennyiben eltérést, vagy nem megfelelőséget állapított meg a mentés után a felhasználó, egy újabb módosítással ki tudja azt jelölni a már felvitt eltérések, nem megfelelőségek közül, az alábbi ábrán pirossal megjelölt gombbal, vagy újat vihet fel a következő ábrán megjelölt Új… gombbal.

 

karaDox™ Audit - 14. ábra: korábban felvitt eltérés kiválasztása kérdéshez

14. ábra: korábban felvitt eltérés kiválasztása kérdéshez

 

karaDox™ Audit - 15. ábra: új eltérés rögzítése kérdéshez

15. ábra: új eltérés rögzítése kérdéshez

Az Új… gomb megnyomását követően megjelenő képernyőn megadható az eltérés oka, mely lementve beállítódik az adott kérdésnél, amelyet szintén rögzíteni kell az OK gombbal.

Kérdés törlése

A képernyő alján található listában kiválasztható a törlendő kérdés, majd a Sorszám mellett található nyílra kattintva a 3. ábrán látható menüből az Elem törlése menüpont segítségével törölhető a kérdés.

Átadás kérdéslistába

Amennyiben a SharePoint keretrendszerben fejlesztett audit modulban az auditkérdéseknél a felhasználó bepipálja a Kérdéstörzsbe pipát, akkor egy munkafolyamat automatikusan lemásolja az auditkérdést a kérdéslista törzsbe.

Kérdéslista jóváhagyatása

A SharePoint felületen lévő audit megtekintési képernyőjén (4. ábra) lévő Munkafolyamatok menüt elindítását követően megjelenő képernyőn indítható el a Kérdéslista jóváhagyatás folyamata.  Az ezután megjelenő felület Indít gombja segítésével legenerálódik egy Audit-kérdéslista jóváhagyás feladat az audit elrendelőjének.

 

karaDox™ Audit - 16. ábra: audit-kérdéslista jóváhagyatás feladat

16. ábra: audit-kérdéslista jóváhagyatás feladat

Ezek után az audit elrendelője végrehajtja a jóváhagyást. Ha megtörtént a jóváhagyás, akkor a jóváhagyás dátuma kitöltődik, illetve a munkafolyamat már nem indítható állapotba kerül. Amennyiben el lett utasítva, a munkafolyamat újra indíthatóvá válik.

Kérdések újra-sorszámozása

Az audit megtekintési képernyőjén (4. ábra) a Munkafolyamatok menü elindítását követően megjelenő felületen a Kérdések újra-sorszámozása menüpont segítségével indítható ez a folyamat. Az ezt követően megjelenő képernyő Indít gombjára kattintva átsorszámozódik az audithoz tartozó összes kérdés sorszáma a felvitel sorrendjében.

 

Eltérések, nem megfelelőségek

Eltérések, nem megfelelősségek karbantartása

Az eltérések, nem megfelelőségek az audit megtekintési képernyőjén (4. ábra) az Eltérés rovatban találhatók. A megfelelő sor Eltérés oszlopának hivatkozására kattintva jut el a felhasználó az Eltérések, nem megfelelőségek karbantartása képernyőre.

 

karaDox™ Audit - 17. ábra: Eltérések/nem megfelelősségek karbantartási képernyő

17. ábra: Eltérések/nem megfelelősségek karbantartási képernyő

 

Eltérések, nem megfelelőségek módosítása

A SharePoint alapú rendszer 17. ábrán látható képernyőjén az Elem szerkesztése menü megnyomásával módosítható az eltérés, nem megfelelőség.

Eltérések, nem megfelelőségek törlése

A fenti képernyő Elem törlése menüpontjának segítéségével törölhető az eltérés, nem megfelelőség.

Audit automatikus lezárása

Ez a munkafolyamat automatikusan elindul a SharePoint keretrendszerben fejlesztett audit modulban, ha az eltérés, nem megfelelőség módosul. A munkafolyamat ellenőrzi, hogy a kapcsolódó audithoz minden eltérés, nem megfelelőség lezárult-e, ha igen, akkor a státuszát beállítja Lefolytatvára.

 

Intézkedések

NMJ-értesítő, Eltérésintézkedés-létrehozás munkafolyamat

Amikor létrejön egy eltérés, automatikusan elindul egy NMJ-értesítő, Eltérésintézkedés-létrehozás munkafolyamat a SharePoint rendszerben.

Nem megfelelőség esetén az elrendelő kap egy értesítő levelet, hogy tudjon dönteni, hogy elutasítja, vagy elrendeli a jelentés kezelését, a hozzá tartozó intézkedések elrendelésével.

Intézkedések karbantartása

Az intézkedések karbantartása az Eltérések és nem megfelelőségek képernyőn található. A képernyő közepén találhatók az eltéréshez, nem megfelelőséghez tartozó intézkedések. A képernyő alján pedig az új intézkedések rögzítésére van lehetőség.

Új intézkedés rögzítése

A fent említett képernyő alján rögzíthető az új intézkedés a Hozzáad gomb megnyomásával.

Intézkedés módosítása

A képernyő közepén lévő intézkedéslistából kiválasztott elem Tárgya oszlopában található linkjére kattintva megjelenik egy képernyő a SharePoint felületen, ahol az Elem szerkesztése menü segítéségével módosítható az elem.

Intézkedés törlése

A fentiekhez hasonlóan történik annyi különbséggel, hogy itt ez esetben az Elem törlése menüpont segítségével végzi el a felhasználó a műveletet.

 

Intézkedéssel kapcsolatos egyéb munkafolyamatok

Intézkedés – Határidő-figyelés

A SharePoint keretrendszerben fejleszett audit modulban automatikusan elindul ez a munkafolyamat az intézkedés létrejöttekor. Amennyiben a kapcsolódó eltérés, nem megfelelőség státusza feltárva, akkor a státuszt ugyanitt átállítja Elrendelvére.

A határidő lejártakor, ha még nincs Kész állapotban az intézkedés, küld egy értesítő levelet a felelősnek (másolatban az eltérés elrendelőjének és az intézkedés létrehozójának), a határidő lejártának tényéről.

Utóellenőrzés indítása

Ha az intézkedés „Kész”, akkor lehetőség van az Utóellenőrzés indítása munkafolyamattal egy utóellenőrzés típusú intézkedést létrehozni a SharePoint alapú audit modulban.

A munkafolyamat indítását követően meg kell adni a felelőst, akinek ki lesz osztva az utóellenőrzési intézkedés, illetve az utóellenőrzési intézkedés határidejét. Ezután az Indítás gombbal elindítható a munkafolyamat, amely miután ez intézkedés Kész állapotba került, kiosztja az utóellenőrzési intézkedést. Ilyenkor az eredeti intézkedésbe bekerül az utóellenőrzési intézkedésre való hivatkozás.

Intézkedés állapotértesítő

Ez a munkafolyamat automatikusan elindul a SharePoint alapú audit modulban akkor, ha az intézkedés módosul. Amennyiben a felelős módosítja az intézkedés állapotát, akkor a kiíró egy értesítést kap erről, illetve arról, hogy hagyja jóvá a módosulást.

Intézkedés jóváhagyása

Az Eltérések, nem megfelelőségek karbantartási képernyő közepén lévő intézkedés listában kiválasztja a felhasználó azt az elemet, amelyiken a munkafolyamatot el szeretné indítani. Ezután a Tárgya oszlopban található linkre kattint a megfelelő sorban, majd az Elem szerkesztése segítségével módosítja az intézkedést.

 

karaDox™ Audit - 18. ábra: intézkedés jóváhagyása

18. ábra: intézkedés jóváhagyása

 

Itt a képernyő alján található Döntés intézkedés állapotáról mezőt kell beállítani, majd az OK gombbal menteni.

Intézkedés döntésértesítő

Ez a munkafolyamat automatikusan elindul a SharePoint alapokon fejlesztett audit modulban akkor, ha az intézkedés módosul. Amennyiben az intézkedés jóváhagyása megtörtént, a felelős erről értesítést kap.

 

Jelentések

Audit adatlap – Állapot

A fontos rovatokon a Jelentések alatt található, és innen indítható az Audit adatlap – Állapot menüpont kiválasztásával.

 

karaDox™ Audit - 19. ábra: audit adatlap indítása

19. ábra: audit adatlap indítása

 

Megjeleníti az audit főbb adatait állapot szerint csoportosítva:

 • Év
 • Azonosító
 • Állapot
 • Felülvizsgálat típusa
 • Vizsgálat jellege
 • Elrendelő
 • Auditorok (vezető és további auditor)
 • Vizsgált terület vezetője
 • Felkészülés kezdete - Első kérdés létrehozásának időpontja
 • Felkészülés vége - Kérdéslista jóváhagyás-elindításának időpontja
 • Lebonyolítás kezdete - Audit időpontja
 • Lebonyolítás vége - Lefolytatva időpontja

Szűrő paramétereknek a következőket lehet megadni:

 • Év
 • Állapot
 • Auditorok (több is kiválasztható)

A következő összesítéseket tartalmazza:

 • Darabszám (auditok száma)
 • Felkészülési idő (összegezve a felkészülés kezdete és vége közötti időt)
 • Lebonyolítási idő (összegezve a lebonyolítás kezdete és vége közötti időt)

 

karaDox™ Audit - 20. ábra: audit adatlap - állapot

20. ábra: audit adatlap - állapot

 

Audit adatlap – Auditor

A fontos rovatokon a Jelentések alatt találhatjuk, és innen indítható a megfelelő menüpont kiválasztásával.

A SharePoint felületen megjeleníti az audit főbb adatait auditor szerint csoportosítva, mely csoportok megegyeznek az Audit adatlap – Állapot bekezdésben részletezettekkel, továbbá az ott felsoroltakkal azonosan itt is lehetőség van szűrő paraméterek megadására valamint összesítések megtekintésére.

Eltérések/Nem megfelelőségek, kapcsolódó intézkedések – Státusz

A fontos rovatokon a Jelentések alatt található, és innen indítható az adott menüpont kiválasztásával.

A SharePoint felületen megjeleníti az audithoz kapcsolódó eltérésék, nem megfelelőségek, kapcsolódó intézkedések adatait státusz szerint csoportosítva:

 • Év
 • Típusa
 • Audit azonosító
 • Folyamat (az audit kérdésen megadott)
 • Státusza
 • Megállapítva
 • Intézkedések kiírva (a kapcsolódó utolsó intézkedés kezdési dátuma)

Szűrő paramétereknek a következőket lehet megadni:

 • Év
 • Típus

A következő összesítéseket tartalmazza:

 • Darabszám (Eltérések/Nem megfelelőségek száma)
 • Elrendelési idő (összegezve a Megállapítva és az Intézkedés kiírva közötti időt)

 

karaDox™ Audit - 21. ábra: Eltérések/Nem megfelelősségek, kapcsolódó intézkedések - Státusz

21. ábra: Eltérések/Nem megfelelősségek, kapcsolódó intézkedések - Státusz

 

Eltérések/Nem megfelelőségek, kapcsolódó intézkedések – Folyamat

A fontos rovatokon a Jelentések alatt található, és innen indítható az adott menüpont kiválasztásával.

A SharePoint felületen megjeleníti az audithoz kapcsolódó eltérésék, nem megfelelőségek, kapcsolódó intézkedések előző bekezdésben részletezett adatait folyamat szerint csoportosítva, továbbá az ott megadott szűrő paraméterek itt is beállíthatóak, illetve azok az összesítések itt is elérhetőek.

 

karaDox™ Audit - 22. ábra: Eltérések/Nem megfelelősségek, kapcsolódó intézkedések - Folyamat

22. ábra: Eltérések/Nem megfelelősségek, kapcsolódó intézkedések - Folyamat

 

Auditterv

Az audit megjelenítő képernyőjéről (4. ábra) indítható a Terv menüpont kiválasztásával.

Ezt követően a rendszer a SharePoint felületen megjeleníti az audit terv fontosabb adatait, ezen kívül a vizsgált területeket, folyamatokat, nem megfelelőségek, illetve helyesbítő tevékenységek számát.

 

karaDox™ Audit - 23. ábra: auditterv-jelentés

23. ábra: auditterv-jelentés

 

Kérdéslista

Az audit megjelenítő képernyőjéről (4. ábra) indítható a Kérdéslista menüpont segítségével

Ezt követően a rendszer a SharePoint felületen megjeleníti az audit fontosabb adatait, ezen kívül a vizsgált területeket, folyamatokat, illetve az audithoz tartozó kérdéseket, megjelölve, hogy rendben volt-e, vagy eltérés jelentkezett.

 

karaDox™ Audit - 24. ábra: kérdéslista

24. ábra: kérdéslista

Kapcsolat

Gyuró Sándor
Telefon: 30/475-6026
E-mail: gyuro.sandor@karadi.hu

Alapfeladatok a SharePoint alkalmazásban

 

Töltse le a tanulmányt, melyben átfogó képet kap a SharePoint alkalmazás összetevőiről, a listákkal, tárakkal, kijelzőkkel és nézetekkel kapcsolatos műveletvégzési lehetőségekről.

karaDox™

 

Töltse le a tanulmányt, mely teljes körű tájékoztatást nyújt a SharePoint keretrendszerben eddig megvalósított elektronikus dokumentumkezelési és munkafolyamat-irányítási rendszereinkről.

A vállalati irat- és dokumentumkezelés kihívásai

 

Töltse le tanulmányunkat az irat- és dokumentumkezelő rendszerekről, melyben a funkciók és az előnyök részletezése mellett választ kaphat arra is, mire érdemes odafigyelni egy konkrét rendszer kiválasztásakor.

A cookie-k segítenek szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába.