Munkaidő-nyilvántartó

 

 

karaDox

 

 

A KARÁDI által SharePoint alapokon fejlesztett munkaidő-nyilvántartó modulban lehetőség van a fix illetve kötetlen munkaidő rögzítésén túl a távollét adatainak nyilvántartására is. 

 

 

Munkaidő - távollét nyilvántartása fix munkaidő esetén 

 

Munkaidő adatainak rögzítése fix munkaidő esetén

A munkaidő adatainak rögzítésére az alábbi SharePoint felületen történő belépést követően nyílik lehetőség.

karaDox™ Munkaidő-nyilvántartó - 1. ábra: munkaidő modul belépési felülete

1. ábra: munkaidő modul belépési felülete

 

A munkaidő adatainak rögzítése a kívánt nap dátumának megadásával kezdődik, ezt követően rögzíthetők be a további értékek.

 

 

karaDox™ Munkaidő-nyilvántartó - 2. ábra: munkaidő adatainak rögzítése

2. ábra: munkaidő adatainak rögzítése 

 

Alapesetben a SharePoint alapokon fejlesztett rendszer azokat az adatokat kínálja fel, amelyek a munkaszerződés alapján be lettek állítva a munkaidő profilban. Amennyiben ezek az értékek megfelelőek, elegendő csak a Mentés gombra kattintani, amennyiben nem, úgy értelemszerűen módosíthatóak.

Mentést követően a rögzített adatok megjelennek a munkaidőíven.

 

karaDox™ Munkaidő-nyilvántartó - 3. ábra: munkaidőív - munka adatai

3. ábra: munkaidőív - munka adatai 

 

 

Távollét rögzítése

Az adott dátumhivatkozás megadása utáni felugró ablakban lehetőség van a távollét záró dátumának illetve típusának megadására, valamint szükség esetén megjegyzés is fűzhető hozzá a SharePoint felületen. A távollét kezdő dátuma mindig az a nap, amire kattintva feljött az adott ablak.

 

 

 

karaDox™ Munkaidő-nyilvántartó - 4. ábra: távollét adatainak rögzítése

4. ábra: távollét adatainak rögzítése 

 

 

 

karaDox™ Munkaidő-nyilvántartó - 5. ábra: távollét záró dátumának rögzítése
5. ábra: távollét záró dátumának rögzítése

 

 

karaDox™ Munkaidő-nyilvántartó - 6. ábra: távollét típusának rögzítése
6. ábra: távollét típusának rögzítése

 

 

 

Távolléti kérelem jóváhagyásának indítása

A jóváhagyási kérelem felettes felhasználóhoz való továbbítása a SharePoint alapú munkaidő-nyilvántartó rendszerben az Indítás hivatkozásra kattintva kezdeményezhető. Amennyiben a távollét rögzítésekor egy intervallum került beállításra, úgy bármelyik nap Indítás linkjének megnyomásával kezdeményezhető az egész intervallum jóváhagyása.

 

 

 

karaDox™ Munkaidő-nyilvántartó - 7. ábra: távolléti kérelem jóváhagyásának indítása
7. ábra: távolléti kérelem jóváhagyásának indítása

 

 

Az Indítást követően az adatok felkerülnek a SharePoint felületen található munkaidőívre.

 

karaDox™ Munkaidő-nyilvántartó - 8. ábra: munkaidőív - távollét
8. ábra: munkaidőív - távollét

 

 

Távolléti kérelem visszavonása

A távolléti kérelem visszavonása a Megszakítás hivatkozásra kattintással kezdeményezhető a SharePoint felületen.

 

 

karaDox™ Munkaidő-nyilvántartó - 9. ábra: távolléti kérelem megszakításának indítása
9. ábra: távolléti kérelem megszakításának indítása

 

 

Ezt követően a Jóváhagyás kérés oszlopának értékei visszaállnak Indítás értékre. Az érték szerkesztésével munkanap rögzítésére vagy a távolléti kérelem újbóli elindítására van lehetőség a SharePoint alapokon fejlesztett munkaidő-nyilvántartó rendszerben.

 

 

karaDox™ Munkaidő-nyilvántartó - 10. ábra: távolléti kérelem megszakítása
10. ábra: távolléti kérelem megszakítása

 

 

Munkaidőadatok nyomtatása

Amennyiben a munkaidő-ellenőrzés aktív, a SharePoint alapú rendszer ellenőrzi a felvitt adatok jelenlétét, azaz a munkaidő felvételi ív jobb felső sarkában értesítések – Nincs kitöltve!, Nincs jóváhagyva! stb. – jelennek meg.

Ilyen esetben – vagyis amíg vannak olyan cellák melyek mellett * vagy ** található – a rendszer nem ad lehetőséget a nyomtatásra.

Amennyiben a munkaidőív teljes, a nyomtatás gombja megjelenik a SharePoint felületen, melyre kattintva betöltődik a report, ahol a Művelet menü legördítését követően elérhetővé válik a nyomtatás funkciója.

 

karaDox™ Munkaidő-nyilvántartó - 11. ábra: munkaidőadatok - jelenléti ív
11. ábra: munkaidőadatok - jelenléti ív

 

 

 

Munkaidő - távollét nyilvántartása kötetlen munkaidő esetén 

 

Munkaidő adatainak rögzítése kötetlen munkaidő esetén

Amennyiben az adott felhasználónál kötetlen munkaidő van beállítva a SharePoint rendszerben, úgy a munkaidő rögzítése az alábbiak szerint módul az előzőekben leírtakhoz képest.

Az adott nap hivatkozásra való kattintást követően felugró ablakban a felhasználó vagy egyszerűen rögzíti a munkaidejét a Mentés gombra kattintva, vagy amennyiben aznap nem dolgozott, a pipa kivételével, majd az azt követő mentéssel kerülnek rögzítésre a SharePoint felületen az értékek.

 

karaDox™ Munkaidő-nyilvántartó - 12. ábra: munkaidő adatainak rögzítése kötetlen munkaidő esetén
12. ábra: munkaidő adatainak rögzítése kötetlen munkaidő esetén

 

A távollét engedélyezése a fentiekben leírtaknak megfelelően működik.

A munkaidőadatok nyomtatása szintén a már korábbiakban említetteknek megfelelően működik.

 

Beosztottak távolléti kérelmeinek jóváhagyása

Ha egy beosztott távolléti igényét benyújtja, a feletteshez e-mail formátumú értesítés érkezik a SharePoint felületről arról, hogy feladatot kapott.

A feladat az Outlookból is elvégezhető, valamint a távolléti kérelem adatai is megtekinthetők az e-mailben lévő hivatkozásra való kattintást követően. A feladat megnyitható továbbá a SharePoint alapon fejlesztett munkaidő-nyilvántartó rendszer Kezdőlapon lévő feladatkijelzőjéről is.

 

karaDox™ Munkaidő-nyilvántartó - 13. ábra: távolléti kérelemigény feladatának megnyitása
13. ábra: távolléti kérelemigény feladatának megnyitása 

 

A feladat hivatkozásának megnyitását követően van lehetőség a vonatkozó dokumentum SharePoint felületen történő megtekintésére.

 

karaDox™ Munkaidő-nyilvántartó - 14. ábra: távolléti kérelemigény vonatkozó dokumentumának megnyitása
14. ábra: távolléti kérelemigény vonatkozó dokumentumának megnyitása 

 

 

karaDox™ Munkaidő-nyilvántartó - 15. ábra: távolléti kérelemigény vonatkozó dokumentuma
15. ábra: távolléti kérelemigény vonatkozó dokumentuma

 

Az adatok helyességének ellenőrzését követően jóváhagyható vagy elutasítható a kérelem.

Jóváhagyást követően a beosztott SharePoint rendszerben tárolt munkaidőívén megjelenik, hogy a távollét jóvá lett hagyva, valamint zárolódik is, vagyis az aktuális időszak tovább már nem szerkeszthető.

 

karaDox™ Munkaidő-nyilvántartó - 16. ábra: távolléti kérelemigény jóváhagva
16. ábra: távolléti kérelemigény jóváhagyva

 

 

Beosztottak munkaidőadatainak nyilvántartása

A beosztottak munkaidőadatainak nyilvántartása a SharePoint felület munkaidő lista beosztott nézetére kattintva érhető el.

 

karaDox™ Munkaidő-nyilvántartó - 17. ábra: beosztottak munkaidőadatainak elérése
17. ábra: beosztottak munkaidőadatainak elérése

 

A munkaidő listában megjelennek a beosztottak rögzített adatai. Amennyiben a lista üres, az azt jelenti, hogy nincsenek beosztottak hozzárendelve az adott felhasználóhoz.

 

 

Zárolt adatok feloldása

A munkaidőadatok nyomtatás után, a jóváhagyott távolléti kérelmek jóváhagyás után zárolódnak a SharePoint alapú munkaidő-nyilvántartó rendszerben.

Amennyiben helytelen adatok lettek feltöltve, a felhasználónak lehetősége van ezeket feloldani a zárolások feloldása gomb segítségével.

 

 

karaDox™ Munkaidő-nyilvántartó - 18. ábra: zárolások feloldásának kezdeményezése
18. ábra: zárolások feloldásának kezdeményezése

 

A zárolások feloldása gombra kattintva az alábbi ablak nyílik meg, ahol a kezdő és végső dátum alapértelmezésben az aktuális időszakra vonatkozik.

 

 

karaDox™ Munkaidő-nyilvántartó - 19. ábra: zárolások feloldása
19. ábra: zárolások feloldása

 

Amennyiben a jóváhagyott távollétek feloldása nem kerül bejelölésre, úgy a SharePoint alapú rendszer csak azokat a napokat fogja feloldani, amelyek nem távollétek, vagyis csak azokat, amelyeken nem ment végbe a jóváhagyási procedúra, így a felettesnek nem kell még egyszer jóváhagynia a távolléti kérelmeket.

Amennyiben a jóváhagyott távollétek feloldása bejelölésre kerül, úgy a SharePoint alapú rendszer azokat a jóváhagyott távolléteket is fel fogja oldani, amelyek korábban már jóvá lettek hagyva, azaz újra jóvá kell hagyatni őket a következő nyomtatás előtt.

A feloldásról a felettes minden esetben e-mailértesítést kap.

Amennyiben az aktuális hónapot megelőző bármely hónapban kívánja a felhasználó feloldani a zárolt cellákat a SharePoint felületen, azt a munkaügyi csoportnak minden esetben jóvá kell hagynia. Ilyen esetekben a munkaügyi csoport Munkaidő, zárolás feloldási kérelem címmel feladatot kap, aki vagy jóváhagyja, vagy elutasítja azt.

A zárolás feloldási kérelmének státuszát minden felhasználó ellenőrizheti a Zárolás feloldások listán.

 

 

karaDox™ Munkaidő-nyilvántartó - 20. ábra: zárolások feloldása lista
20. ábra: zárolások feloldása lista

Kapcsolat

Gyuró Sándor
Telefon: 30/475-6026
E-mail: gyuro.sandor@karadi.hu

Alapfeladatok a SharePoint alkalmazásban

 

Töltse le a tanulmányt, melyben átfogó képet kap a SharePoint alkalmazás összetevőiről, a listákkal, tárakkal, kijelzőkkel és nézetekkel kapcsolatos műveletvégzési lehetőségekről.

karaDox™

 

Töltse le a tanulmányt, mely teljes körű tájékoztatást nyújt a SharePoint keretrendszerben eddig megvalósított elektronikus dokumentumkezelési és munkafolyamat-irányítási rendszereinkről.

A vállalati irat- és dokumentumkezelés kihívásai

 

Töltse le tanulmányunkat az irat- és dokumentumkezelő rendszerekről, melyben a funkciók és az előnyök részletezése mellett választ kaphat arra is, mire érdemes odafigyelni egy konkrét rendszer kiválasztásakor.

A cookie-k segítenek szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába.